dostawa podłoży bakteryjnych stałych i płynnych

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa podłoży bakteryjnych stałych i płynnych. Szczegółowy opis oraz zakres przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2 do
SIWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 11:00


» Location

Dojazd 34
Poznań 60-631
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Category assortment

  • Pharmaceutical products

» Buyer data

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Poznaniu im. prof. Ludwika Bierkowskiego
Dojazd 34
Poznań 60-631
Województwo: wielkopolskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in