Ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej Zakładu Gospodarki Lokalowej w Mikołowie w okresie od 01-04-2020 do 31-03-2022

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia od:
a) odpowiedzialności cywilnej deliktowo-kontraktowej,
b) odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości,
c) od wszystkich ryzyk,
d) kradzieży z włamaniem i rabunku,
e) sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
f) stłuczenia szyb lub rozbicia przedmiotów szklanych,

Szczegółowy zakres ubezpieczenia opisany jest w załączniku nr 5 DO SIWZ – jako OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (Dane majątkowe na rok 2020/2022). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych na ubezpieczenie majątku lub odpowiedzialności cywilnej osobno. Oferowana składka ubezpieczeniowa winna obejmować ubezpieczenie majątku oraz odpowiedzialności cywilnej łącznie. Oferty muszą obejmować pełny zakres ubezpieczenia, zgodnie z przedmiotem zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.03.2020 | 10:00


» Location

Kolejowa 2
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Zakład Gospodarki Lokalowej
Kolejowa 2
Mikołów 43-190
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in