Dostawa farb, lakierów, pędzli malarskich, produktów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów ściernych oraz chemikaliów nieorganicznych i organicznych

» Notice description

Dostawa farb, lakierów, pędzli malarskich, produktów z gumy i tworzyw sztucznych, wyrobów ściernych oraz chemikaliów nieorganicznych i organicznych
Tryb przetargu: Podstawowy art. 275 pkt 1

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.09.2023 | 10:00


» Location

TORUŃ


» Category assortment

  • Industrial chemicals

» Buyer data

12. Wojskowy Oddział Gospodarczy


» Contact details

Available after sign in

Sign in