Back

„Dostawa energii elektrycznej dla nieruchomości stanowiących własność Powiatu”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do budynków i lokali będących własnością lub w Zarządzie Powiatu Grodziskiego na okres 8 miesięcy i 21 dni. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385) wraz z aktami wykonawczymi oraz ustawą z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243).

Zamówienie zostało podzielone na dwie niezależne części.

Pierwsza część postępowania obejmuje poniższe obiekty:
I. Obiekt
Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki ul. Żyrardowska 48

1) Grupa taryfowa: C21
2) Prąd trójfazowy
3) Moc umowna: 40,0 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym 125 A i współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40.
4) Grupa przyłączeniowa: IV
5) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu 400 V.
6) Energia elektryczna dostarczana będzie do:
Rodzaj przyłącza kablowe
7) Miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego, co stanowi granicę eksploatacji.
8) Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 89 MWh.
9) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezpośredni
10) Budynek posiada kompensacje mocy biernej
11) Nr PPE: PL_ZEWD_1405000305_08, nr licznika: 04144081

II. Obiekt
Lokalizacja: Milanówek ul. Piasta 30

1) Grupa taryfowa: C11
2) Prąd trójfazowy
3) Moc umowna: 20,0 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym 100 A i współczynniku mocy tg(fi) nie większym niż 0,40.
4) Grupa przyłączeniowa: IV
5) Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa się na napięciu 400 V.
6) Energia elektryczna dostarczana będzie do:
Rodzaj przyłącza kablowe
7) Miejscem dostarczania energii elektrycznej są zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu, w kierunku instalacji Zamawiającego, co stanowi granicę eksploatacji.
8) Łączną ilość energii elektrycznej, która będzie dostarczona w okresie obowiązywania umowy szacuje się w wysokości 40 MWh.
9) Układ pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezpośredni
10) Nr PPE: PL_ZEWD_1405000302_02, nr licznika: 42100515

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

28.03.2023 | 12:00


» Location

05 - 825 Grodzisk Mazowiecki


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Powiat Grodziski
ul. Daleka 11a
05 - 825 Grodzisk Mazowiecki
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in