Back

Dostawa energii elektrycznej w 2023r. wraz z usługą odbioru i rozliczenia energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji Zamawiającego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1385 z późn. zm.) oraz świadczenie usługi odbioru i rozliczania energii elektrycznej wprowadzonej do sieci OSD z mikroinstalacji w okresie od podpisania umowy i przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy do 31.12.2023r.
2. Zakres zamówienia obejmujące w szczególności:
2.1. Dostawa energii elektrycznej do punktu poboru zlokalizowanego przy
ul. Żeromskiego 5 w Białej Podlaskiej Nr PPE PL_LUBD_0601000865_00.
2.1.1. Obowiązująca taryfa: C11,
2.1.2. Moc umowna: 35kW,
2.1.3. Nazwa punku poboru: budynek użytkowy,
2.1.4. W chwili obecnej PPE objęty jest sprzedażą rezerwową realizowaną przez PGE Obrót S.A. i od momentu podłączenia nie podlegał rozliczeniu ilości energii wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii (tekst jedn. z 2022r. poz 1378 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą OZE”,
2.1.5. Data zgłoszenia mikroinstalacji do OSD: 21.03.2022r.
2.1.6. Data pierwszego wprowadzenia energii do sieci dystrybucyjnej: 06.04.2022r.
2.1.7. Moc zainstalowana mikroinstalacji: 34,710kW,
2.1.8. Maksymalna roczna ilość energii dostarczanej do sieci: 34 000W,
2.1.9. Zamawiający posiada status prosumenta energii odnawialnej podlega rozliczeniu zgodnie a art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy OZE,
2.1.10. Całkowite szacunkowe zużycie energii w okresie realizacji zamówienia wynosi 10 000kWh,
2.2. Niniejsze zamówienie nie obejmuje usług dystrybucji energii elektrycznej.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

27.03.2023 | 10:00


» Location

21-500 Biała Podlaska


» Category assortment

  • Gaseous fuels
  • Nuclear fuels
  • Liquid fuels
  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products
  • Electricity and heat

» Buyer data

Zakład Gospodarki Lokalowej Spółka z o.o.
ul. Żeromskiego 5
21-500 Biała Podlaska
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in