Back

Sukcesywna dostawa paliwa lotniczego JET A-1 dla statku powietrznego Urzędu Morskiego w Gdyni.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy paliwa lotniczego JET A-1 w ilości 250m3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia SOPZ stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

24.03.2023 | 10:00


» Location

81-338 Gdynia


» Category assortment

  • Liquid fuels

» Buyer data

Urząd Morski w Gdyni
ul. Chrzanowskiego 10
81-338 Gdynia
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in