Dostawa wyposażenia kuchni i restauracji w Dworze Skrzynki

» Notice description

Dostawa wyposażenia kuchni i restauracji w Dworze Skrzynki w podziale na 6 Zadań. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Załączniki nr 1.1 - 1.6. do SWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2022 | 11:00


» Location

60-823 Poznań


» Category assortment

  • Small household appliances
  • Large household appliances
  • Kitchen accessories

» Buyer data

Instytut Skrzynki - Instytut Dokumentacji, Rozwoju i Promocji Dziedzictwa Kulturowego i Kulinarnego Powiatu Poznańskiego
ul. Słowackiego 8
60-823 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in