Zasilanie budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym Poznań, ul. Janusza Meissnera 6, dz. 5/45

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Zasilanie budynku wielorodzinnego
wraz z garażem podziemnym
Poznań, ul. Janusza Meissnera 6, dz. 5/45

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2022 | 09:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Panny Marii, 61-108, Poznań


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in