Rozbudowa drogi gminnej ul. Strażackiej w msc. Promnik, Gm. Strawczyn

» Notice description

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa drogi gminnej nr 388096T- ul. Strażacka w msc. Promnik w gminie Strawczyn. Roboty obejmują rozbudowę drogi gminnej klasy D – dojazdowej na długości 440,00mb.

Rozbudowa drogi obejmuje m. in.:
• Roboty przygotowawcze,
• Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów,
• Budowa lewostronnego chodnika dla pieszych,
• Budowa zjazdów indywidualnych,
• Budowa zjazdów publicznych,
• Budowa skrzyżowań z drogami gminnymi,
• Wykonanie kanalizacji deszczowej,
• Usunięcie kolizji z siecią elektryczną,
• Usunięcie kolizji z siecią wodociągową,
• Oznakowanie drogi.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2022 | 12:00


» Location

26-067 Strawczyn


» Category assortment

  • Other construction and renovation works
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services

» Buyer data

Gmina Strawczyn
ul. Żeromskiego 16
26-067 Strawczyn
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in