Zasilanie w energię elektryczną 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr 172/44, 172/45 oraz 172/46 przy ul. Smukalskiej / Czarnoleskiej w miejscowości Niemcz

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Zasilanie w energię elektryczną 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na dz. nr 172/44, 172/45 oraz 172/46 przy ul. Smukalskiej / Czarnoleskiej w miejscowości Niemcz

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2022 | 09:00


» Location

Enea Operator Sp. z o.o., Kąpielowa 6, 85-513, Bydgoszcz


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Enea Operator Sp. z o.o., Kąpielowa 6, 85-513, Bydgoszcz, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in