Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Waśniów – Etap V

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa, na terenie gminy Waśniów, 151 fabrycznie nowych przydomowych oczyszczalni ścieków opartych o technologię SBR:
a. spełniających wymogi normy PN-EN 12566-3+A2:2013 – „Małe oczyszczalnie ścieków dla obliczeniowej liczby mieszkańców (OLM) do 50, Część́ 3: Kontenerowe i/lub montowane na miejscu przydomowe oczyszczalnie ścieków”,
b. charakteryzujących się zużyciem energii elektrycznej na poziomie nie wyższym niż 0.15kWh/dobę na 1RLM.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2022 | 09:00


» Location

27-425 Waśniów


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Gmina Waśniów
ul. Rynek 24
27-425 Waśniów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in