„Usługa polegająca na sukcesywnym odbiorze, przyjęciu i zagospodarowaniu poprzez poddanie procesowi odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych w ilości nie większej niż 550 Mg”

» Notice description

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje usługę polegającą na sukcesywnym odbiorze, przyjęciu, i zagospodarowaniu poprzez poddanie procesowi odzysku odpadów o kodzie 19 12 12 – inne odpady ( w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11 pochodzących z przetwarzania odpadów wielkogabarytowych z terenu Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o. przy ul. Meteorytowej 1 w Suchym Lesie w ilości 550 Mg (Zamawiający gwarantuje 20% realizacji zamówienia).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.12.2022 | 09:30


» Location

61-827 Poznań


» Category assortment

  • Insulation materials
  • Waste management

» Buyer data

Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.
Al. Marcinkowskiego 11
61-827 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in