Zakup usług rozszerzonej gwarancji dla oprogramowania systemu bezpieczeństwa Trend Micro Deep Security

» Notice description

1. W ramach Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług rozszerzonej gwarancji dla oprogramowania Trend Micro Deep Security.
2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.12.2022 | 12:00


» Location

00-926 Warszawa


» Category assortment

  • Licences and software
  • Maintenance and support

» Buyer data

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in