Dostawa laptopa z oprogramowaniem oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa laptopa z oprogramowaniem oraz akcesoriów i sprzętu komputerowego dla Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie – 2 części”.
2. Zakres zamówienia obejmuje dostawę do Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie:
Część 1: Laptop z oprogramowaniem – 1 sztuka
Część 2: Akcesoria i sprzęt komputerowy:
2.1 Przenośny magazyn prądu (Powerbank) – 1 sztuka
2.2 Dyski zewnętrzne 1 TB – 2 sztuki
2.3 Karta sieciowa USB 3.0 – 1 sztuka
3. Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Część 1:
30213100-6 Komputery przenośne
48620000-0 Systemy operacyjne
30237410-6 Myszka komputerowa
48310000-4 Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów
Część 2:
31158100-9 Ładowarki do baterii
30234000-8 Nośniki do przechowywania
30237110-3 Interfejsy sieciowe

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach nr 1.1-1.2 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2022 | 11:00


» Location

20-290 Lublin


» Category assortment

  • Data storage devices
  • Electrical power equipment
  • Licences and software
  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk
Doświadczalna 4
20-290 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: sekretariat@ipan.lublin.pl
nip: 9461824287
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in