Obsługa kasowa Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku z podziałem na 2 zadania: Zadanie 1: Obsługa punktu kasowego przy ul. Kościuszki 17, Zad. 2: Obsługa punktu kasowego przy ul. Patriotów 90

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.12.2022 | 10:00


» Location

ul. Tadeusza Kościuszki 17
44-200 Rybnik
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Banking services

» Buyer data

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
ul. Tadeusza Kościuszki 17
44-200 Rybnik
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in