Usługa „Zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługa techniczna systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) wraz z modułem zarządzania dystrybucją leków (IWRS, ang. Interactive Web Response System), dla niekomercyjnego badania klinicznego w 2 ośrodkach w Polsce”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie zaprojektowania, przygotowania, konfiguracji, udostępnienia, utrzymania systemu oraz obsługi technicznej systemu informatycznego Elektronicznej Karty Obserwacji Klinicznej (eCRF, ang. Electronic Case Report Form) wraz z modułem zarządzania dystrybucją leków (IWRS, ang. Interactive Web Response System) dla niekomercyjnego badania klinicznego w 2 ośrodkach w Polsce (tj. Klinice Onkologii i Chirurgii Onkologicznej Dzieci i Młodzieży Instytutu Matki i Dziecka oraz Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej, Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu).
Zamówienie realizowane w ramach Projektu dofinansowanego przez Agencję Badań Medycznych, pn.: „Ocena skuteczności i bezpieczeństwa zastosowania naksytamabu u pacjentów z opornym na leczenie mięsakiem Ewinga (BUTTERFLY)”, nr umowy 2022/ABM/01/00006 z dnia 20.07.2022 r.
2. Szczegółowy opis przedmiotu i realizacji zamówienia stanowią Zał. nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, oraz Zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy. Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować usługę na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Zał. nr 4 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.12.2022 | 09:00


» Location

01-211 Warszawa


» Category assortment

 • Training
 • Network infrastructure devices
 • Telecommunications infrastructure
 • Licences and software
 • Portable memory storage devices
 • Telecommunications equipment and accessories
 • Hardware, parts and accessories
 • Internet and telephone services
 • Software development
 • Implementation services
 • Maintenance and support

» Buyer data

Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in