Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Lubelskiego Zarządu Obsługi Przejść Granicznych.
Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części:
1) Część nr 1 - Ubezpieczenie mienia i OC, obejmujące:
a) ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk,
b) ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
c) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
2) Część nr 2 - Ubezpieczenie komunikacyjne, obejmujące:
a) ubezpieczenia komunikacyjne OC,
b) Auto Casco,
c) Następstw Nieszczęśliwych Wypadków,
d) Zielona Karta,
e) Assistance.
Szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2022 | 10:00


» Location

22-100 Chełm


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Lubelski Zarząd Obsługi Przejść Granicznych
Plac Niepodległości 1
22-100 Chełm
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in