Świadczenie usług rozszerzonej gwarancji dla infrastruktury bazodanowej

» Notice description

1. W ramach Zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do świadczenia usług rozszerzonej gwarancji dla produktów będących w posiadaniu Zamawiającego.
2. Usługa rozszerzonej gwarancji obejmuje m.in.:
1) dostarczanie aktualizacji programów, poprawek, firmware, ostrzeżeń
o zagrożeniach bezpieczeństwa i aktualizacji programów korygujących o znaczeniu krytycznym;
2) całodobową obsługę zgłoszeń serwisowych we wszystkie dni tygodnia;
3) elektroniczny stały dostęp do informacji na temat posiadanych produktów, biuletynów technicznych producenta, poprawek programistycznych producenta, oraz bazy danych zgłoszonych problemów technicznych wraz z danymi historycznymi.
3. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2022 | 12:00


» Location

00-926 Warszawa


» Category assortment

  • Maintenance and support

» Buyer data

Główny Urząd Geodezji i Kartografii
ul. Wspólna 2
00-926 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in