Dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego. Zamówienie zostało podzielone na 18 części. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do wszystkich części. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera Zał. nr 2 do SWZ – tabela asortymentowo - cenowa, stanowiący jednocześnie Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Zał. nr 4 do SWZ – wzór umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

07.12.2022 | 10:00


» Location

01-211 Warszawa


» Category assortment

  • Medical equipment

» Buyer data

Instytut Matki i Dziecka
Kasprzaka 17A
01-211 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in