Przebudowa wydzielonych w ramach postępowania scaleniowego dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych wraz z odwodnieniem oraz przepustów na obiekcie Widzów gmina Kruszyna

» Notice description


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2022 | 11:30


» Location

Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa
Województwo: śląskie
Polska


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Powiat Częstochowski
Jana III Sobieskiego 9
42-217 Częstochowa
Województwo: śląskie
Polska


» Contact details

Available after sign in

Sign in