Opracowanie i druk pocztówek z napisami w piśmie Braille`a (1000 szt.) promujących partnerski projekt „Toruńska Starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu pocztówek w ilości 10 szt., a następnie wydrukowanie każdego projektu w ilości 100 szt., co razem będzie stanowić 1000 szt. pocztówek, promujących rezultaty projektu „Toruńska Starówka – ochrona
i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO – etap II” (zwanego dalej projektem). Pocztówki mają również służyć osobom słabowidzącym lub niewidomym, zatem na awersie każdej pocztówki będą umieszczone podpisy w piśmie Braille`a.
2. Szczegółowe wymagania dotyczące pocztówek z opisem w piśmie Braille`a zostały określone w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do wzoru umowy
3. Przedmiot umowy obejmuje ponadto przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do opracowanej zawartości merytorycznej i wykonanych zdjęć, w zakresie objętym umową, na zasadach opisanych w § 10 wzoru umowy.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2022 | 10:00


» Location

07-100 Toruń


» Category assortment

  • Books, magazines, educational publications
  • Printing services

» Buyer data

Gmina Miasta Toruń
Sikorskiego 8
07-100 Toruń
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in