Dostawa zestawów do koronarografii dla Pracowni Kardiologii Inwazyjnej dla UCK.