Dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa na podstawie odrębnych zleceń jednostkowych artykułów żywnościowych do: Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie ul. Kolejowa 29, 26-625 Wolanów.
Zamówienie zostało podzielone na 6 części:
Część 1 obejmuje dostawę artykułów spożywczych
Część 2 obejmuje dostawę produktów mleczarskich
Część 3 obejmuje dostawę mięsa i wędlin
Część 4 obejmuje dostawę warzyw i owoców
Część 5 obejmuje dostawę mrożonek (warzywa i owoce oraz ryby)
Część 6 obejmuje dostawę wyrobów garmażeryjnych

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2022 | 10:00


» Location

26-625 Wolanów


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Gmina Wolanów
ul. Radomska 20
26-625 Wolanów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in