„Zakup i sukcesywna dostawa żywności tj. mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego, wędlin na potrzeby stołówek szkolnych we Wsoli i w Jedlińsku w roku 2023”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
1. Zakup i sukcesywna dostawa żywności tj. mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego, wędlin na potrzeby stołówek szkolnych we Wsoli i w Jedlińsku w roku 2023
2. Rodzaj zamówienia: dostawa.
3. Zamówienie nie zostało podzielone na części.
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 10 do SWZ.
5.Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SWZ.
6. Miejsce dostaw:
- Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wsoli, ul. Szkolna 1, 26-66 Jedlińsk,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jedlińsku, ul. Konopnickiej 2, 26-660 Jedlińsk
szczegółowy opis w SWZ i załącznikach

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.12.2022 | 11:30


» Location

26-660 Jedlińsk


» Category assortment

 • Alcohol and tobacco products
 • Ready meals and special nutritional products
 • Mushrooms
 • Coffee, tea, infusions
 • Meat, poultry, fish and seafood
 • Dairy products
 • Beverages
 • Bread
 • Starch products
 • Animal feed
 • Processed fruit and vegetable products
 • Fat dairy products
 • Seasoning and dressing
 • Sweets and snacks

» Buyer data

Centrum Usług Wspólnych w Jedlińsku
ul. Konopnickiej 2
26-660 Jedlińsk
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in