Dostawa mikroskopu stereoskopowego

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa mikroskopu stereoskopowego o parametrach zgodnych ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik nr 3 do SWZ.
Obowiązki Wykonawcy wynikające z realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy – Załącznik nr 4 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2022 | 10:30


» Location

81-332 Gdynia


» Category assortment

  • Laboratory tools and equipment

» Buyer data

Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1
81-332 Gdynia
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in