„Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 2023 roku”

» Notice description

1. Przedmiotem niniejszego zamówienia są usługi związane z realizacją zadania pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 2023 roku”
2. Przedmiot i zakres zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest „Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 2023 roku”

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa pod nazwą: „Odbiór i zagospodarowanie całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Tarnawatka w 2023 roku” obejmuje:
a) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych bezpośrednio z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Tarnawatka;
b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Tarnawatce dostarczonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych;
c) wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki oraz w worki służące do zbierania odpadów komunalnych;
d) wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (Zał. Nr 8 do SWZ).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

02.12.2022 | 11:00


» Location

22-604 Tarnawatka


» Category assortment

  • Other utilities and environmental services
  • Waste management

» Buyer data

Gmina Tarnawatka
ul. Lubelska 39
22-604 Tarnawatka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in