Tymczasowe zabezpieczenie stropu piwnicy w Delegaturze w Rybniku

» Notice description

Tymczasowe zabezpieczenie stropu piwnicy w Delegaturze w Rybniku zgodnie z przedmiarem robót, szkicem tymczasowego zabezpieczenia belki stropowej, STWiOR.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

01.12.2022 | 11:00


» Location

40-844 Katowice


» Category assortment

  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
ul. Kossutha 13
40-844 Katowice
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in