ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PTASZARNI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5 WE WROCŁAWIU (Dz. Nr 1, AM-1, obręb Dąbie)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: Zagospodarowanie terenu wokół budynku Ptaszarni
w ZOO Wrocław Sp. z o.o. przy ul. Z. Wróblewskiego 1-5 we Wrocławiu, Dz. Nr 1, AM-1, obręb Dąbie”

Zakres robót obejmuje następujące elementy:
1) Przebudowa i remont ciągów pieszo-jezdnych wraz ze zmianą ich geometrii ;
2) Zagospodarowanie terenu zieleni;
3) Dostawa i montaż elementów małej architektury;
4) Niwelacja i remont istniejących studni i wpustów, instalacji kanalizacji deszczowej
i kanalizacji sanitarnej oraz przeniesienie opraw oświetlenia parkowego;
5) Remont murka oporowego

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentach stanowiących załączniki do SWZ, tj:
1) Projekt zagospodarowania terenu – ZAŁĄCZNIK NR 1
2) Projekt budowlany z dnia 12.06.2017 r. zatwierdzony przez Prezydenta Wrocławia decyzją nr 3032/2017 z dnia 12.06.2017r. udzielającą pozwolenia na budowę., zmienioną decyzją Nr 1072/2019 z dnia 15.03.2019r. oraz decyzją Nr 2676/2020 z dnia 10.07.2020r – ZAŁĄCZNIK NR 2
3) Projekt wykonawczy – ZAŁĄCZNIK NR 3
4) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) – ZAŁĄCZNIK NR 4 ,
5) Przedmiar robót (dokument wyłącznie pomocniczy) – ZAŁĄCZNIK NR 5
6) Projekt umowy - ZAŁĄCZNIK NR 6

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

09.12.2022 | 10:00


» Location

51-618 Wrocław


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

ZOO Wrocław sp. z o.o.
ul. Wróblewskiego 1-5
51-618 Wrocław
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in