Wykonanie usług serwisowych odnoszących się do następujących elementów Instalacji Utylizacji Wód Zasolonych, Węzła Oczyszczania i Uśredniania Wód Zasolonych i Solanek oraz Tężni solankowej.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług serwisowych odnoszących się do następujących elementów instalacji utylizacji wód zasolonych, węzła oczyszczania i uśredniania wód zasolonych i solanek oraz tężni solankowej:
1) komputerowego układu sterowania i regulacji pracy,
2) aparatury kontrolno – pomiarowej i automatyki,
- zwanych dalej „usługami serwisowymi”.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.12.2022 | 11:00


» Location

32-020 Wieliczka


» Category assortment

  • Maintenance of machines, equipment and spare parts

» Buyer data

Kopalnia Soli „Wieliczka” S. A.
Park Kingi 1
32-020 Wieliczka
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in