Back

Modernizacja istniejącego stacjonarnego urządzenia RTG Nuctech RF6010 do prześwietlania wagonów kolejowych zlokalizowanego na kolejowym przejściu granicznym w Hrubieszowie wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia RTG do prześwietlania wagonów kolejowych, jego instalacja w miejsce starego urządzenia RTG przeznaczonego do demontażu oraz przebudowa i budowa infrastruktury towarzyszącej – realizowane w ramach zadania: „Modernizacja istniejącego stacjonarnego urządzenia RTG Nuctech RF6010 do prześwietlania wagonów kolejowych zlokalizowanego na kolejowym przejściu granicznym w Hrubieszowie wraz z rozbudową infrastruktury towarzyszącej.”
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.12.2022 | 10:00


» Location

20-883 Lublin


» Category assortment

  • Measuring equipment and monitoring systems

» Buyer data

Izba Administracji Skarbowej w Lublinie
T. Szeligowskiego 24
20-883 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in

Stay up to date with the news from the market
 

Requests from Machines, equipment and spare parts category published on OnePlace in last 10 days.