Back

Dostawa węgla na potrzeby budynków gminnych i Zakładu Gospodarczego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pod nazwą: „Dostawa węgla na potrzeby budynków gminnych i Zakładu Gospodarczego - powtórzony”.
2. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa oraz rozładunek węgla dla budynków gminnych w ilościach:
1) węgiel kamienny luzem w ilości - 9 ton,
2) węgiel ekogorszek luzem - 24 tony,
3) węgiel ekogroszek workowany - 12 ton.
3. Węgiel będący przedmiotem zamówienia dostarczany i rozładowywany będzie na potrzeby budynków komunalnych i Zakładu Gospodarczego (tj. budynek komunalny w Rogozinie ul. Mazowiecka - ekogroszek luzem w ilości 12 ton, budynek komunalny w Rogozinie ul. Strażacka - ekogroszek workowany w ilości 12 ton, budynek CKiS w Radzanowie - ekogroszek luzem w ilości 12 ton, budynek świetlicy wiejskiej w Męczeninie - węgiel kamienny luzem w ilości 1 tona) oraz na potrzeby Zakładu Gospodarczego działającego przy Urzędzie Gminy - węgiel kamienny luzem w ilości 8 ton.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

05.10.2022 | 10:00


» Location

09-451 Radzanowo


» Category assortment

  • Coal, briquettes, coke, peat and coke products

» Buyer data

Gmina Radzanowo
ul. Płocka 32
09-451 Radzanowo
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: 7743128020
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in