D/32/22 Przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. obiektu: obiekt handlowy mieszczącego się przy w miejscowości Wronki.

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
D/32/22 Przyłączenie do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. obiektu: obiekt handlowy mieszczącego się przy w miejscowości Wronki.

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

03.10.2022 | 09:00


» Location

Enea Operator Sp. z o.o., Panny Marii 2, 61-108, Poznań


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

Enea Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in