OD Gorzów; Modernizacja pola nr 7 w stacji 110/15 kV GPZ Witnica oraz wykonanie przyłączy Elektrowni Fotowoltaicznych Słoneczna Witnica 2-4 oraz Mościczki 1.1 - 1.4. (PROJEKT + WYKONAWSTWO)

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
OD Gorzów; Modernizacja pola nr 7 w stacji 110/15 kV GPZ Witnica oraz wykonanie przyłączy Elektrowni Fotowoltaicznych Słoneczna Witnica 2-4 oraz Mościczki 1.1 - 1.4.
(PROJEKT + WYKONAWSTWO)

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

12.10.2022 | 10:00


» Location

ENEA Operator Sp. z o.o., Sikorskiego 37 - sekretariat II pietro, 66-400, Gorzów Wlkp.


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Sikorskiego 37, 66-400, Gorzów Wlkp., 7822377160, 3000-45-53-98


» Contact details

Available after sign in

Sign in