Remont drogi gminnej Nr 200620K relacji Żurowa - Dobrocin w km 2+250 do 2+590 o dł. 330 mb