Utwardzenie placów składowych i dróg dojazdowych przy hali materiałowo – sprzętowej i hali warsztatów PCEZ w Świdniku wraz z modernizacją budynku hali materiałowo – sprzętowej – Etap II