"Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie".

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie pełnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych polegających na budowie budynku w ramach zadania pn.: „Utworzenie interaktywnego punktu turystyki geotermalnej w Uniejowie” wraz ze wszystkimi instalacjami, przyłączami sieci infrastruktury technicznej do budynku, zagospodarowaniem terenu, ogrodzeniem terenu od strony południowo – wschodniej, ogrodzeniem od strony parku zamkowego, uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, uzyskaniem pozwolenia na rozbiórkę, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, uzyskaniem pozwolenia na budowę, uzyskaniem zgody na wycinkę drzew kolidujących z budową obiektu oraz wszelkich innych opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych do realizacji obiektu.Zakres dokumentacji obejmuje również projekty wnętrza obiektu wraz z wyposażeniem ruchomym (meble, sprzęty).Zakres robót budowlanych obejmuje wyposażenie toalet.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

06.09.2022 | 10:00


» Location

99-210 Uniejów


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Uniejów
Bł. Bogumiła 13
99-210 Uniejów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in