Back

Organizacja wizyty studyjnej w Stanach Zjednoczonych - stan Nowy Jork

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest organizacja wizyty studyjnej w Stanach Zjednoczonych (stan Nowy Jork) dla grupy 16 osób, w tym 12 studentów oraz ich 4 opiekunów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr od 1 do SWZ.
1.Zamówienie realizowane będzie w ramach Projektu pn. „Studia dualne na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” nr Projektu POWR.03.01.00-00-DU60/18-00. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.
2. Termin pobytu w Stanach Zjednoczonych: 8 dni na miejscu plus 2 dni przeznaczone na przyjazd/ powrót, w okresie: 01.10.2022 – 31.10.2022.
3. Liczba uczestników wyjazdu: 16 osób.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

26.08.2022 | 09:30


» Location

90-924 Łódź


» Category assortment

  • Other
  • Hotels
  • Travel

» Buyer data

Politechnika Łódzka
ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in