Świadczenie usług ubezpieczanie mienia i odpowiedzialności cywilnej Muzeum Narodowego w Krakowie

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie w następującym zakresie:
1) Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk (CPV - 66515000 – 3, CPV-66515400-7)
2) Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk (CPV - CPV - 66515000 – 3, CPV-66515400-7)
3) Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością i posiadanym mieniem (CPV - 66516000 – 0)
2. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w:
1) załączniku nr 2 do SWZ – Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia
2) załączniku nr 6 do SWZ: Opis budynków (Część poufna)
3) załączniku nr 7 do SWZ: Informacja o Zamawiającym (Część poufna)
4) załączniku nr 8 do SWZ: Szkodowość (Część poufna).

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2022 | 12:00


» Location

30-062 Kraków


» Category assortment

  • Insurance

» Buyer data

Muzeum Narodowe w Krakowie
Al. 3 Maja 1
30-062 Kraków
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in