Wykonanie badań biologicznych w podziale na części: Część 1 - Wykonanie badań makrozoobentosu w próbkach wód powierzchniowych. Część 2 - Wykonanie badań fitoplanktonu w próbkach wód powierzchniowych. Część 3 - Wykonanie badań fitobentosu w próbkach wód powierzchniowych. Część 4 - Wykonanie oznaczeń makrofitów w wodach powierzchniowych.

» Notice description

Wykonanie badań biologicznych w podziale na części:
Część 1 - Wykonanie badań makrozoobentosu w próbkach wód powierzchniowych.
Część 2 - Wykonanie badań fitoplanktonu w próbkach wód powierzchniowych.
Część 3 - Wykonanie badań fitobentosu w próbkach wód powierzchniowych.
Część 4 - Wykonanie oznaczeń makrofitów w wodach powierzchniowych.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2022 | 11:00


» Location

02-362 Warszawa


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r. nr 3
02-362 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in