Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia do sieci elektrowni fotowoltaicznych: „Gozdnica III, IV, V” w m. Gozdnica, gm. Gozdnica, dz. nr 343/4, 343/3

» Notice description

Przedmiot zamówienia:
Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa sieci elektroenergetycznej w celu przyłączenia do sieci elektrowni fotowoltaicznych: „Gozdnica III, IV, V” w m. Gozdnica, gm. Gozdnica, dz. nr 343/4, 343/3

Tryb postępowania:
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących u zamawiającego.


Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2022 | 11:00


» Location

Kancelaria, Zacisze 15, 65-775, Zielona Góra


» Category assortment

  • Technical building installation services

» Buyer data

ENEA Operator Sp. z o.o., Strzeszyńska 58, 60-479, Poznań, 7822377160, 300455398


» Contact details

Available after sign in

Sign in