Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zielenią urządzoną oraz instalacjami wewnętrznymi

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest budowa wielorodzinnego budynku mieszkalnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym dojścia, dojazdy, miejsca postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy dla pojazdu straży pożarnej, zielenią urządzoną oraz instalacjami zewnętrznymi i wewnętrznymi, w systemie „ZAPROJEKTUJ i WYBUDUJ”
Podstawą do opracowania dokumentacji projektowej jest Program Funkcjonalno – Użytkowych ( dalej PFU ) opracowany przez Pracownię Projektową M&J mgr inż. arch. Jarosław Kawiński. Ul. Iłżecka 22, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
Teren inwestycji znajduje się na działkach nr ew. 33/1, 34/1, 35/1, 33/4, 34/4, 35/4 (obr. 19 ark. 2) położonych przy ulicy Hubalczyków w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

30.08.2022 | 11:00


» Location

27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI


» Category assortment

  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Ostrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego
ul. SIENKIEWICZA 65/10A
27-400 OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: 6610000272
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in