Kompleksowa organizacja Strefy Aktywności Europejskiego Tygodnia Sportu 2022

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja Strefy Aktywności Europejskiego Tygodnia Sportu 2022. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym opis wymagań Zamawiającego, określony został w Załączniku nr 2 do SWZ oraz w Projekcie umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.08.2022 | 09:00


» Location

00-082 Warszawa


» Category assortment

  • Event planning

» Buyer data

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in