Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych polegających na przyjmowaniu przez Wykonawcę nadawanych przesyłek pocztowych oraz paczek pocztowych, przemieszczaniu i doręczeniu ich do adresata na obszarze całego kraju oraz poza granicami RP, dokonywanie zwrotów do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych do adresata a także usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług pocztowych polegających na przyjmowaniu przez Wykonawcę nadawanych przesyłek pocztowych oraz paczek pocztowych, przemieszczaniu i doręczeniu ich do adresata na obszarze całego kraju oraz poza granicami RP, dokonywanie zwrotów do Zamawiającego przesyłek niedoręczonych do adresata a także usługi odbioru przesyłek z siedziby Zamawiającego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:
- Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 5 do SWZ,
- Projektowane postanowienia umowy – załącznik nr 6 do SWZ.
3. Wszystkie wymagania określone w dokumentach wskazanych powyżej stanowią wymagania minimalne, a ich spełnienie jest obligatoryjne. Niespełnienie ww. wymagań minimalnych będzie skutkować odrzuceniem oferty jako niezgodnej z warunkami zamówienia na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2022 | 13:00


» Location

03-708 Warszawa


» Category assortment

  • Post and courier services

» Buyer data

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ
ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15
03-708 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in