Badanie ewaluacyjne Ewaluacja wpływu wsparcia w ramach Osi I Badania i innowacje w RPO WL 2014-2020.

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ewaluacyjnego - Ewaluacja wpływu wsparcia w ramach Osi I Badania i innowacje w RPO WL 2014-2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.08.2022 | 11:00


» Location

20-029 Lublin


» Category assortment

  • Measurements, tests and technical acceptance

» Buyer data

Województwo Lubelskie z siedzibą w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4
20-029 Lublin
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in