Dostawa długopisów z logotypem RCKiK w Poznaniu

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa długopisów z logotypem RCKiK w Poznaniu

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Formularz Nr 1 i Załącznik Nr 1 oraz ich ewentualne modyfikacje stanowiące integralną część niniejszej SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

16.08.2022 | 10:30


» Location

60-354 Poznań


» Category assortment

  • Stationery (paper)

» Buyer data

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Marcelińska 44
60-354 Poznań
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in