Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn.: ,,Budowa drogi Sławęcice – Glinka” ,, Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka”

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych pn.:
,,Budowa drogi Sławęcice – Glinka” ,, Przebudowa drogi wraz z budową chodnika w m. Glinka”

3.2.Zakres przedmiotu zamówienia w części:
a) Część 1 – Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn.: ,, ,,Budowa drogi Sławęcice – Glinka”
Lokalizacja:
- działki o numerach ewidencyjnych 347/3, 360/1, 360/2 obręb Sławęcice oraz o numerze 317 obręb Glinka – obszar inwestycji objęty w części strefą ochrony konserwatorskiej ,,B” – część dz. 347/3 i część dz. 317, w tym również obszar chronionego krajobrazu.
Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz mapka poglądowa w załączeniu do SWZ. Przebieg inwestycji zaznaczono na mapce poglądowej.
(...) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2022 | 12:00


» Location

56 - 200 Góra


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Góra
ul. Adama Mickiewicza 1
56 - 200 Góra
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in