,,Budowa odcinków oświetlenia ulicznego na terenie gminy Haczów ”.

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Haczów”.
Zadanie obejmuje wykonanie ośmiu odcinków oświetlenia ulicznego w miejscowościach; Buków, Haczów, Jasionów , Jabłonica Polska, Malinówka, Wzdów. Szczegółowy zakres prac znajduje się w przedmiarach robót i opisie przedmiotu zamówienia Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dołączonych do SWZ.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

22.08.2022 | 09:30


» Location

36-213 Haczów


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Other construction and renovation works
  • Landscaping services
  • Technical building installation services
  • Dismantling services
  • Road and railroad services
  • Dredging and regulation of water bodies and watercourses
  • Design services
  • Finishing and renovation works

» Buyer data

Gmina Haczów
Haczów 573
36-213 Haczów
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in