Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest: opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 28, ul. Warmińska 55 na podstawie sporządzonej koncepcji zagospodarowania terenu przez Spółdzielcze Biuro Projektów PROJEKT Spółdzielnia Pracy w Białymstoku „sala gimnastyczna rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej nr 28 w Białymstoku (zał. nr 7) oraz dokumentacji na prace w istniejącej części szkoły zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym (zał. nr 9) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w trakcie prowadzenia robót.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2022 | 11:00


» Location

15-950 Białystok


» Category assortment

  • Construction supervision and other construction services
  • Design services

» Buyer data

Miasto Białystok
ul. Słonimskiej 1
15-950 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in