Świadczenie usług monitoringu mediów

» Notice description

1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług monitoringu mediów. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania:
-bieżący monitoring mediów;-zamieszczanie informacji oraz materiałów na platformie internetowej oraz umożliwienie korzystania z platformy internetowej o określonych funkcjonalnościach;-wysyłka raportów dziennych (Biuletynów) oraz newsletterów na adresy mailowe wskazane przez Zamawiającego;-wysyłka porannych alertów SMS na numery telefonu wskazane przez Zamawiającego;-stworzenie narzędzia umożliwiającego codzienne generowanie łatwego w wysyłce mailowej newsletteru, dającego Zamawiającemu możliwość wyboru preferowanej grupy do 100 materiałów, spośród pojawiających się na platformie internetowej;-sporządzanie okresowych raportów jakościowych zawierających analizy obejmujące szczegółowe podsumowanie aktywności medialnej Ministerstwa Zdrowia;-rejestrowanie i archiwizacja wszystkich opublikowanych materiałów prasowych, radiowych, telewizyjnych i internetowych......

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

17.08.2022 | 10:00


» Location

00-952 Warszawa


» Category assortment

  • Internet and telephone services

» Buyer data

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in