Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek Uniwersytetu w Białymstoku (III)

» Notice description

Przedmiotem zamówienia jest:
dostawa sprzętu komputerowego w ilościach i wymaganiach określonych w „Opisie przedmiotu zamówienia” (załącznik nr 1 do SWZ), oraz „Szczegółowym formularzu cenowym” (załącznik nr 3 do SWZ) – zadania nr 1-10.

Make an offer


» Time limit for receipt of tenders

18.08.2022 | 09:30


» Location

15-328 Białystok


» Category assortment

  • Medical equipment
  • Hardware, parts and accessories

» Buyer data

Uniwersytet w Białymstoku
Świerkowa 20 B
15-328 Białystok
telefon: Brak
fax: Brak
email: Brak
nip: Brak
regon: Brak


» Contact details

Available after sign in

Sign in